Авторска музика

Група Маестро

5 Песни

Чаша виски

Група Маестро

М: Тодор Завков | Т: Елена Георгиева | А: Тодор Завков

Верувај ми

Група Маестро

М: Милан Завков | Т: Борче Нечовски | А: Милан Завков

Горчи

Група Маестро

М: Милан Завков | Т: Огнен Неделковски | А: Милан Завков

Отров ти се усните

Група Маестро

М: Орце Зафировски | Т: Орце Зафировски | А: Милан Завков

Отвори Jано пенџери

Група Маестро

М: Милан Завков | Т: Елена Георгиева | А: Милан Завков