Група МАЕСТРО – Чудна жена беше вера; Тинке катинке; Македонки билбијанки