Група Маестро – Една песна јас да запеам; Љубов искрена; Ангелино